Anh Khiêm – một doanh nhân thành đạt cũng chia sẻ : “Tôi rất tự hào vì sở hữu được 1 căn hộ tại Xuân Mai Complex và còn được giao lưu trong một cộng đồng dân cư văn minh, đoàn kết, thân thiện, luôn quan tâm đến các hoạt động xã hội.